Lasang PREMIUM. Jocyl’s Chorizo de Kalibo, solid na umpisa sa umaga!